Eğitimler

CE İşaretlemesi Mevzuatı ve Teknik Dosya Hazırlama

Ömür Boyu Erişim

İmalat 22793

Eğitim Detayları

  • Aidat Borcu Olmayan Üye: 400 ₺
    Aidat Borcu Olan Üye: 600 ₺
    TMMOB Üyesi: 600 ₺
    Misafir Katılımcı: 720 ₺
  • 2 saat eğitim
  • 8 video
  • MMO - Eğitim Sertifikası
Eğitmenler

Ali ÖZGENÇ

Makina Mühendisi

Eğitmen Profili

Eğitim Amacı

CE işaretlemesinin tanıtımı, önemi, hukuki yaptırımlarının aktarılması; makinalarda CE işaretlemesi konusundaki direktiflerin, dosyalamanın ve uygulamaların tanıtılması hedeflenmektedir.

Eğitimin Kazanımları: Makinalarda CE işaretlemesi konusundaki direktiflerin, dosyalamanın ve uygulamaların tanıtılması hedeflenmektedir.


Eğitim İçeriği

1. Teknik Engeller

2. CE İşareti Nedir?

3. Klasik Yaklaşım Direktifleri

4. Yeni Yaklaşım Direktifleri

5. Global Yaklaşım

6. Modüler Yaklaşım

7. AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları ve Hukuki Dayanaklar

a. 4703 Sayılı Çerçeve Kanun ve Yönetmelikleri

b. Temel Kavramlar ve Tanımlar

c. Üretici ve dağıtıcıların Yükümlülükleri

d. Uygunluk Değerlendirmesi

e. Onaylanmış Kuruluşlar

f. Piyasa Gözetimi

8. CE İşaretlemesi Süreci

a. CE İşaretlemesi Akış Şeması

b. Ürüne “CE” İşaretini İliştirme

c. AT Uygunluk Beyanı

d. Teknik Dosya


Kimler Katılabilir

CE işaretlemesi yapacak ve teknik dosya hazırlayacak işletmelerin kalite ve üretim biriminde çalışmakta olan tüm personele yönelik hazırlanmıştır.


Eğitmenler

Avatar

Ali ÖZGENÇ

İ.T.Ü. Makine Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olmuştur. İGDAŞ, İstanbul Halk Ekmek, ELOPAR, BIÇAKÇILAR, ERENSAN, KURTMAN gibi firmalarda Bakım, Üretim, Kalite ve AR-GE departmanlarında çalıştıktan sonra 2009 yılında belgelendirme sektörüne geçmiştir. S&Q Mart’ta Ürün Belgelendirme ve Muayene departmanı ile Enerji Departmanı’nın kuruculuklarını ve yönetciliğini yapmış, 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 87/404/AT Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, 99/36/AT Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği, 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği, 98/37/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği, 94/16/AT Asansörler Yönetmeliklerinde ISO 17020, ISO 17021 standartlarına göre akreditasyon çalışmalarını bizzat yürütmüş ve tamamlamıştır. Ayrıca 5627 sayılı yasa kapsamında Enerji Yönetcisi Uygulama Laboratuvarının kurucusu olmuş ve ETBK ‘dan yetki alınmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 300’ün üzerinde Enerji Yöneticisi eğitiminde eğitmen olarak görev yapmıştır. 2014 yılında SZUTEST firmasında Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış, aynı zamanda Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği ve LVD laboratuvarlarını kurmuş ve ISO 17025 akreditasyonlarının alınmasını sağlamıştır. Bunların yanında SZUTEST’ te Enerji Departmanı’nı kurmuş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketi olmasını sağlamış, ISO 50001 EnYS akreditasyon çalışmalarında görev alarak, baş denetçi olarak birçok ISO 50001 EnYS denetimleri gerçekleştirmiştir. 2017 yılında ALBERK QA’da Ürün Belgelendirme ve Muayene Müdürü olarak görev almış Yine Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği laboratuvarı ve EVD kuruculuğunu yapmıştır.

Uzun yıllardır MMO bünyesinde CE İşaretlemesi, Basınçlı Kap Tasarımı, Risk Analizleri, 17025 Laboratuvar Akreditasyonu, Ölçüm Belirsizliği, ISO 50001 Temel Eğitimi, ISO 50001 Uygulama Eğitimi, ISO 50001 İç Tekikçi Eğitimi, diğer eğitim kurumları bünyesinde ISO 50001 Baş Tetkikçi Eğitimleri vermektedir.