Eğitimler

Endüstride Patlayıcı Ortamlar İçin TS EN 60079-10-1:2021 Standart Revizyonu Ve CFD Uygulaması Örnekler

Ömür Boyu Erişim

Eğitim Detayları

  • Aidat Borcu Olmayan Üye: Ücretsiz
    Aidat Borcu Olan Üye: Ücretsiz
    TMMOB Üyesi: Ücretsiz
    Misafir Katılımcı: Ücretsiz
  • 2 saat eğitim
  • 1 video
Eğitmenler

Ali Serdar GÜLTEK

Makina Mühendisi

Eğitmen Profili

Eğitim Amacı

Endüstride Patlayıcı Ortamlar İçin TS EN 60079-10-1:2021 Standart Revizyonu Ve Cfd Uygulaması konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.


Eğitim İçeriği

"Endüstride Patlayıcı Ortamlar İçin TS EN 60079-10-1:2021 Standart Revizyonu ve CFD Uygulaması Örnekleri" 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, riskleri ve risk azaltıcı önlemleri belirlemek üzere genel çerçevesi Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmalıdır. İşyerlerinde patlayıcı ortam oluşabilecek “tehlike bölgeleri” hem Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik içeriğinde, hem de Binaların Yangından Korunması Yönetmelik içeriğinde tanımlanmıştır. Hangi çalışma ortamının hangi tehlike bölgesi olarak sınıflandırılacağını belirtir yöntem;  TS EN 60079-10-1, Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması - Patlayıcı gaz ortamları  TS EN 60079-10-2, Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler Standartlarında yer almaktadır. Yapılan patlayıcı ortam sınıflandırmasına bağlı olarak bu ortamlarda güvenli çalışacak enerjilendirilmiş donanım ve cihaz kategorileri belirlenebilmektedir. Ağırlıklı olarak boya, kimya, ilaç, baskı/ambalaj üretimleri gerçekleştiren işyerlerinde tatbik edilen TS EN 60079-10-1 standardının yeni sürümü 15/02/2021 tarihinde ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Eğitim çalışmasında yeni sürümde yer alan değişiklikler ile standart içeriğinde yer alan tablo kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar gündeme getirilecektir. Yanıcı gaz ve buharla çalışan işyerlerinde patlayıcı ortam güvenliğini sağlamak üzere en önemli tedbir havalandırma etkinliğidir. Kapsama giren tehlikeli kimyasalların iş ortamına nasıl ve ne oranda yayıldığını tespit etmek, Alt Yanma Sınırı (LFL) kritik yüzdesine yatayda ve dikeyde hangi menzil içerisinde erişildiğini Hesaplamalı Akışkan Dinamiği – HAD / CFD yazılımları ile belirlemek mümkündür. Eğitim çalışmasında ikinci başlık olarak, A.B.D. NIST tarafından resmi dağıtımı yapılan, ücretsiz, açık kaynak kodlu Fire Dynamics Simulator isimli CFD yazılımı ile gerçekleştirilen patlayıcı ortamda havalandırma ve konsantrasyon seyreltme işlemi örnekler ile anlatılacaktır.


Kimler Katılabilir

Tesisat sektöründe yangın tesisatı konusunda çalışanlar, çalışmak isteyenler ve konuya ilgi duyanlar katılabilirler.


Eğitmenler

Avatar

Ali Serdar GÜLTEK