Eğitmen Şartları

Makina Mühendisleri Odası’ na bağlı olan Makina Öğrenme Merkezi (MÖM) platformunda bir eğitmen olmak için kaydolduğunuzda bu “Eğitmen Şartları' na” uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bu Şartlar Makina Öğrenme Merkezi platformunun eğitmenlerle ilgili unsurları hakkındaki ayrıntıları ve kullanım şartlarını belirler ve ele alır.

Eğitmen olarak, Makina Mühendisleri Odası (MMO) ile sözleşme yapmaktasınız. Ödemelerinizi Makina Mühendisleri Odası (MMO)’ ndan alacaksınız.

1. Eğitmenin Yükümlülükleri

Eğitmen olarak; eğitimlerin müfredatları (eğitim amacı-hedefi, eğitim tanıtıcı kısa yazı, eğitim kazanımları, eğitim içeriği, kimler katılabilir-hedef kitle, eğitim süresi (saat), eğitim kategorileri, platforma yüklenen videolar, sınavlar, puanlama sistemi, egzersizler, pratik testleri, ödevler, kaynaklar, dosyalar, cevaplar, kurs açılış sayfası içeriği, uygulamalı çalışmalar, değerlendirmeler ve duyurular ("Gönderilen İçerik") dâhil olmak üzere yayınladığınız tüm içeriklerin sorumluluğu size aittir.

Eğitmen bilgi formunda ve MÖM platformunda eğitmen girişinde ve tarafımıza ilettiğiniz eğitmen bilgi formunda girdiğiniz tüm bilgilerin sorumluluğu tarafınıza aittir (Fotoğraf, TC kimlik numarası, eğitmen tanıtım sayfasında hakkındaki özet bilgiler, mezun olunan üniversite, meslek, sektör, firma ve Banka hesap bilgileri gibi verdiğiniz her türlü kişisel bilgi dâhil).

Aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz:

  • · doğru eğitmen bilgileri sağlayacağınızı ve bu bilgileri koruyacağınızı;

  • · MÖM’ ini, bu Şartlar' da ve Kullanım Şartları' nda belirtildiği şekilde gönderilen İçeriğinizi kullanmak üzere yetkilendirmek için gerekli lisanslara, haklara, rızalara, izinlere ve yetkiye sahip olduğunuzu;

· Gönderilen İçeriğinizin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini veya kötüye kullanmayacağını;

· Gönderilen İçeriğiniz ve Hizmetlerin kullanımı üzerinden eğitim vermek ve sunduğunuz hizmetleri sunabilmek için gerekli eğitim, öğrenim, bilgi birikimi ve yetkinlik grubu dâhil gerekli niteliklere, sertifikalara ve uzmanlığa sahip olduğunuzu ve

· sektörünüzün ve genel olarak öğretim hizmetlerinin standartlarına uygun hizmet kalitesini sağlayacağınızı temin edersiniz.

Aşağıdakileri yapmayacağınızı taahhüt edersiniz:

· herhangi bir uygunsuz, saldırgan, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi, pornografik, yanlış, yanıltıcı, hatalı, ihlal edici, hakaret veya iftira niteliğinde içerik veya bilgi yayınlamak veya sağlamak;

· Hizmetler yoluyla veya herhangi bir Kullanıcıya istenmeyen veya izinsiz reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam veya ticari veya başka türlü istekler göndermek veya iletmek;

· Hizmetleri, öğrencilere özel ders, eğitim ve öğretim hizmetleri sağlamak dışında herhangi bir iş için kullanmak;

· örneğin bir müzik eseri veya ses kaydının herkese açık performansı için telif ödemesi dâhil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraftan lisans almamızı ya da bir telif ödemesi yapmamızı gerektirecek herhangi bir faaliyette yer almak;

· Hizmetleri sınırlandırmak veya yerleştirmek (bir kursun ücretsiz sürümünü yerleştirmek gibi) veya Hizmetleri kötüye kullanmak;

  • · başka bir kişiyi temsil etmek veya başka bir kişinin hesabına izinsiz erişim elde etmek;

  • · diğer eğitmenlerin hizmetlerini veya içeriklerini sunmalarına müdahale etmek veya başka şekilde bunu engellemek

· destek hizmetleri dâhil olmak üzere MÖM kaynaklarını kötüye kullanmak.

MÖM’ e yüklediğiniz İçeriğinizi sunma, pazarlama veya başka şekilde kullanma amacıyla Kullanım Şartları'nda açıklanan hakları verdiğinizi kabul edersiniz. Bunlara, erişilebilirlik sunmak amacıyla altyazı ekleme veya içeriği değiştirme, güncelleme hakkı da dâhildir. MMO sizin adınıza içeriğinizi çeşitli platformlarda duyurma gibi haklara sahiptir.

Herhangi bir sebeple anlaşma sağlanmadığı takdirde (Promosyon Politikamız dâhil olmak üzere) gönderilen İçeriğinizin tamamını veya bir kısmını dilediğiniz zaman platformdan çıkarma hakkına sahipsiniz. İçeriğin kaldırılmasıyla ilgili MÖM admin tarafına bildirimde bulunduğunuz tarihten itibaren 60 gün sonra yeni kullanıcılar açısından hizmetiniz sonlanacaktır. (Bu sürede 30 gün gecikme yaşanabilmektedir.) Ancak gönderilen İçeriğin kaldırılmasından önce öğrencilere verilen haklar, bu lisansların şartları doğrultusunda (ömür boyu erişim hakkı dâhil olmak üzere) devam eder ve gönderilen İçerikleri pazarlama amaçlarıyla kullanma hakkı, sonlandırma işleminden sonra da devam eder.

Hizmetleri teslim etme, pazarlama, tanıtma, sergileme veya işletme ve kalite kontrol amaçlarıyla Gönderilen İçeriğinizin tümünü veya herhangi bir bölümünü kaydedip kullanabiliriz. MÖM’ e adınızı, resminizi, görüntünüzü veya sesinizi; Hizmetler, Gönderilen İçeriğiniz veya MÖM içeriğini sunma, teslim etme, pazarlama, tanıtma, sergileme ve satma işlemleriyle bağlantılı olarak kullanma izni verir ve tüm gizlilik, tanıtım hakları veya bunlarla bağlantılı benzer nitelikteki diğer haklardan, geçerli yasa kapsamında izin verilen ölçüde feragat edersiniz.

2. İtimat ve Güvenlik

2.1 İtimat ve Güvenlik Politikaları

MÖM Gizlilik Sözleşmesi “ https://ogrenmemerkezi.com/GizlilikSozlesmesi “ , ve MMO tarafından belirlenen diğer içerik kalitesi standartlarına veya politikalarına uymayı kabul etmiş olursunuz. İlgili güncellemelere uyduğunuzdan emin olmak için bu politikaları düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir. Hizmetleri kullanımınızın MÖM'nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak sağlayabileceği veya iptal edebileceği onayına tabi olduğunu kabul edersiniz.

· Makina Öğrenme Merkezi Eğitim Videoları Güvenlik Önlemleri:

Makina Öğrenme Merkezi’ nde yer alan eğitim videolarımız, Vimeo kurumsal güvencesiyle korunmaktadır. Videolara erişen kullanıcılara sadece izleme yetkisi verilmiştir, indirme yetkisi bulunmamaktadır.

https://vimeo.com/privacy#:~:text=Private%3A%20Your%20video%20will%20be,be%20private%2C%2 0but%20embeddable%20anywhere burada 11-13-14 numaralı maddelerde kurumsal vimeo hesap sahiplerinin nasıl korunduğunun teknik detaylarıyla mevcuttur.

Aşağıdaki durumlar dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda, önceden bildirmeksizin içeriği kaldırma, ödemeleri askıya alma ve/veya eğitmenleri engelleme hakkını saklı tutarız:

  • · eğitmen veya içerik, politikalarımıza veya yasal şartlarımıza (Kullanım Şartları dâhil) uymadığında;

  • · içerik, kalite standartlarımızın altında kaldığında veya öğrenci deneyimi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunda;

· bir eğitmen MÖM’ de hoş olmayan bir davranış gösterdiğinde veya MÖM' nin üyelerimizin gözündeki itibarını zedelediğinde, MÖM’ e saygısızlık gösterdiğinde;

· eğitmenin, MÖM’ nin politikalarını ihlal eden bir pazarlamacı veya iş ortağının sunduğu hizmetler ile ilgisi olduğunda;

· MÖM'nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak karar verdiği şekilde.

2.2 Diğer Kullanıcılarla İlişki

Eğitmenlerin platform kullanıcıları ile sözleşmeye dayalı doğrudan bir ilişkisi yoktur; bu nedenle kullanıcılar hakkında alacağınız tek bilgi, size eğitim hizmetiniz aracılığıyla sunulan bilgiler olacaktır. Edindiğiniz bilgileri, MÖM platformunda bu öğrencilere hizmetlerinizi sunmaktan başka bir amaçla kullanmayacağınızı ve MÖM platformu dışında ek kişisel bilgi talep etmeyeceğinizi veya öğrencilerin kişisel bilgilerini saklamayacağınızı kabul etmiş olursunuz. Öğrencilerin kişisel verilerini kullanımınızdan kaynaklanan iddialara karşı MÖM' ni tazmin etmeyi kabul edersiniz.

3. Fiyatlandırma

3.1 Fiyat Belirleme ve Promosyon Programları

Gönderilen İçeriğinizi oluştururken MÖM platformu adminleri tarafından sizlerin de talepleri alınarak belirlenen fiyatları kabul etmiş sayılırsınız. Dilerseniz Gönderilen İçeriğinizi ücretsiz sunmayı da tercih edebilirsiniz. Makina Mühendisleri Odası üyelerine belirli dönemlerde promosyon uygulamaları yapabilir, bu promosyon uygulamalarını kabul etmiş sayılırsınız. (Aidat borcu olmayan üyelere %30 indirim, kadın üyelere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ücretsiz eğitim hakkı, Yeni Kayıt olan üyelere 1 adet eğitime ücretsiz katılma hakkı, Aidat borcunu düzenli ödeyen üyelere indirim hakkı, Belirli sayı üzerinde eğitim alan üyelere indirim hakkı, belirli tarihe kadar kayıt olan kişilere belirli yüzde indirim hakkı, kongre-sempozyum gibi etkinliklerde stant ziyareti yapanlara ücretsiz eğitim hakkı vb).

Promosyon politikaları kapsamında belirli dönemlerde tanınan süre kapsamında kayıt yapanlara indirim uygulama (%10-20-30-40 vb) konusunda yetki vermiş olursunuz. Bu tür satış-pazarlama politikası kapsamında yapılan çalışmalarda telafi ödemesi almayacağınızı kabul edersiniz.

Gönderilen İçeriğinizi çalışanlarımızla (kullanıcı testleri sebebiyle), seçili iş ortaklarımızla (kullanıcı testleri sebebiyle) ve daha önceden Seçilen İçeriğinizi satın almış olan hesaplara erişim vermemiz gereken durumlarda paylaşma hakkını bize vermiş olursunuz. Bu tür durumlarda telafi ödemesi almayacağınızı kabul edersiniz.

4. Ödemeler

4.1 Gelir Payı

MÖM’ de yayınladığınız içeriğinizi bir katılımcı satın aldığında satışın brüt tutarını, MÖM ödeme sayfasında katılımcıdan alınan asıl tutar ("Brüt Tutar") olarak hesaplarız. Satışın net tutarını ("Net Tutar") brüt tutar olarak alınmaktadır. Herhangi bir kesinti yansıtılmamaktadır.

Eğitmen tarafından oluşturulan kupon kodları üzerinden yapılan satışlar hariç olmak üzere gelir payınız, öğrenci geri ödemeleri gibi geçerli mahsuplar uygulandıktan sonra Net Tutarın %35' i olacaktır. Bu ödeme oranını ve vrüt tutar-net tutar tanımını değiştirirsek 30 gün önceden e-posta yoluyla size bildirim gönderme ya da Hizmetlerimiz üzerinden bir duyuru yayınlama gibi belirgin bir yöntemle size bildirimde bulunuruz.

Herhangi bir Promosyon Programına katılırsanız ilgili gelir payı farklı olabilir ve Promosyon Politikası'nda belirtildiği şekilde uygulanır.

• Eğitmen promosyonları aracılığıyla gerçekleşen satışlar: Katılımcı, içeriği eğitmenin bir kuponunu veya yönlendirme bağlantısını kullanarak satın aldığında eğitmenler gelirin %65' ini elde eder. (MÖM beta sürümünde, kuruluş döneminde eğitmen kuponları oluşturma geçici olarak uygulanmamaktadır.)

• Eğitmenin promosyonu aracılığıyla gerçekleşmeyen satışlar: Herhangi bir eğitmen kuponu veya yönlendirme bağlantısı kullanılmadan gerçekleşen satışlarda eğitmenler gelirin %35' ini elde eder. Bu satışlar, kullanıcı bir sosyal medya, web sitesi vb reklamına tıkladığında veya Öğrenme Merkezi platformunda kurs arattığında gerçekleşebilir.

4.2 Eğitmen Kuponları

MÖM platformu eğitmenlerine duyurularında kullanmak üzere kupon kodu oluşturmalarına olanak tanır. MMO’ nun eğitmen kuponlarında değişiklik yapma veya tamamen kaldırma şartlarına uyduğunuzu kabul etmiş olursunuz. MÖM beta sürümünde, kuruluş döneminde eğitmen kuponları oluşturma geçici olarak uygulanmamaktadır.

Bir öğrencinin ödeme sırasında kupon kodunuzu kullandığı durumlarda gelir payınız, öğrenci geri ödemeleri gibi ilgili kesintiler düşüldükten sonra Net Tutarın %65'idir.

4.3 Ödemelerin Alınması

Eğitmen bilgilerini iletirken gönderdiğiniz banka hesap bilgilerinin doğruluğunu teyit etmiş olursunuz. Size zamanında ödeme yapabilmemiz için uygun durumda bir banka hesap bilgisi sağlamanız gerekmektedir. Ayrıca yapılacak ödemeler için gerekli kimlik bilgilerini ve vergi belgelerini sağlamalı,

ödemelerinize uygun vergileri yansıtma hakkımız olduğunu kabul etmelisiniz. Sizden uygun kimlik bilgileri veya vergi belgeleri almamamız durumunda ödemeleri askıya alma veya başka cezalar uygulama hakkını saklı tutarız. Gelirinize yansıtılacak tüm vergilerden nihai olarak sizin sorumlu olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Geçerli gelir paylaşım modeline bağlı olarak ödeme her ayın sonunda 45 gün içerisinde kursun ücretini aldığımız veya ilgili kurs tüketimi gerçekleştiğinde yapılır. (Beta sürümü, kuruluş döneminde eğitimlerin satış-pazarlama çalışmaları yapıldığından ödemeler aylık olarak yapılmak yerine satış miktarı biriktirilerek 2-3 aylık periyotlarda yapılabilmektedir.)

5. Hesabınızın Silinmesi

Eğitmen hesabınızı nasıl sileceğiniz ile ilgili MMO admini ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Hesabınızı silmeden önce tarafınıza yapılması gereken kalan planlı ödemeleri gerçekleştirmek için ticari olarak makul çalışmalar yürütürüz. Gönderilen İçeriğinize daha önce kaydolan kullanıcılarr varsa hesabınız silindikten sonra bu kullanıcıların adınıza ve verdiğiniz İçeriğe erişmeye devam edebileceğini kabul etmiş olursunuz. Hesabınızı silerken yardıma ihtiyacınız olursa veya bir sorunla karşılaşırsanız Destek Merkezimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

6. Çeşitli Hukuki Şartlar

6.1 Bu Şartların Güncellenmesi

Eğitmen şartlarında belirtilen yükümlülükler ve kullanım şartlarını netleştirmek veya yeni ya da farklı uygulamaları yansıtmak için (örneğin yeni özellikler eklediğimizde) bu Şartları güncelleyebiliriz ve MMO, kendi takdir yetkisine bağlı olarak dilediği zaman bu Şartları değiştirme ve/veya bu Şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Önemli bir değişiklik yapmamız halinde hesabınızda belirtilen e- posta adresine e-posta bildirimi göndermek ya da Hizmetlerimiz aracılığıyla bir bildirim yayımlamak gibi belirgin bir yöntemle size bildirimde bulunuruz. Değişiklikler, aksi belirtilmediği sürece yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra platformu kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Revize edilen tüm Şartlar önceki tüm Şartların yerini alacaktır.

6.2 Aramızdaki İlişki

Siz ve biz, aramızda hiçbir ortak girişim, iş ortaklığı, istihdam, yüklenici veya temsilcilik ilişkisi bulunmadığını kabul ederiz.

7. MÖM İle İletişime Geçme

MMO admin ile iletişime geçmenin en iyi yolu Destek Ekibimiz ile iletişim kurmaktır. Platformumuz ile ilgili soru ve geri bildirimlerinizi lütfen bize iletin.