Yüzlerce Aktif Eğitim

İlgi Alanınıza Göre Eğitimleri İnceleyin

Uzman Eğitmenler

Alanında Uzman Eğitmenlerden Ders Alın

Ömür Boyu Erişim

İstediğiniz Zaman Eğitimlerinize Erişin

395

Eğitim

295

Eğitmen

2.861

Konu

4.718

Saat Alınan Eğitim

Öne Çıkan Eğitimler

Son Eklenen Eğitimler

Jet Fan Projelendirmesi Ve Hesabı Nasıl Yapılır? (Kapalı Otoparklar)
Jet Fan Projelendirmesi Ve Hesabı Nasıl Yapılır? (Kapalı Otoparklar)

Eğitim Amacı

Eğitimin sonunda eğitime katılan kursiyer Jet fan mekanik tesisat projesinin tasarımının yerleşimlerinin, hesabının nasıl yapıldığını öğrenecek, Tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Eğitimin sonunda Jet Fan tasarımı yapabilecektir. Jet fan tiplerinin neler olduğunu öğrenecek ve tasarımını bu bilgiler ışığında yapacaktır.

Eğitim İçeriği

1.Ders içeriği :

Kapalı otopark kaç çeşit dizayn edilebilir?

Kanallı sistem ile jet fanlı bir sistem arasında ne gibi farklar vardır?

Hangi sistem daha avantajlıdır?

İtme kuvveti nedir? İtme kuvveti nasıl bulunur?

Emiş ve egzoz tasarımları nasıl olmalıdır?

İdeal bir jet fan tasarımı nasıl olmalıdır? Jet fan adedi nasıl belirlenir?

Fan yerleşimi nasıl olmalıdır? Engellere bağlı min. mesafeler ne kadardır?

Jet fan avantajları nelerdir? Duman eksoz için kullanılan standart hangisidir?

Fanın Sıcaklığa bağlı yangın süreleri ne kadardır? Duman ekzoz ve taze hava fanları nerelerde kullanılır?

Günlük CO debi hesabı nasıl yapılır? Zonlamalar nasıl yapılır? Zon sınırları hacmi dışında tuttuğumuz yerler neresidir? Duman Ekzoz debi hesabı nasıl yapılır? Taze Hava debi hesabı nasıl yapılır?

Şaft konumları nasıl belirlenmelidir? Şaft hızı ne olmalıdır?

Jetfanlar mahale nasıl yerleştirilmelidir? İki jet fan arası ve atış mesafeleri neye göre belirlenir?

Radyal jet fan hangi durumda tercih edilir? Mahal içi kapasite ile ekzoz kapasitesi arasında nasıl bir değerlendirme yapmalıyız? Hangi debi değeri daha büyük olmalıdır?

CFD analizi nedir? Hangi durumda yapılmalıdır? Ölü nokta nedir? Sprinkler sistemi bulunan ve bulunmayan duruma göre hesaplar nasıl yapılır?

Tasarımda CO seviyesi ne kadar olmalıdır? Otomatik kontrol neden önemlidir? Duman kütlesi nasıl bulunur? Duman Sıcaklığı nasıl bulunur? Duman Hacmi nasıl bulunur?

Sprinkler sistemi olan bir otoparkta jet fan yerleşimleri nasıl olmalıdır? Pratikte yurtdışında proje yapan firmalar hesabı nasıl yapıyor? Standart ile sonuçları kıyaslandığında aynı sonuç çıkıyor mu?

Sprinkler olmayan bir otoparkta hesaplama yöntemi değişir mi? Otomasyona bağlanacak sensörler nelerdir? Konum ve yerleşimleri nerelerde olmalıdır? Yangın senaryosunda nasıl bir yol izlemeliyiz? Sensör adetleri nasıl bulunur?

2.Ders İçeriği:

Jet fan ile sprink yerleşimi nasıl olmalıdır? Bir örnek ile açıklanması,

Fan standartları nelerdir? Fan standardında sıcaklıklar neye göre belirlenir? Yangın dayanım süreleri nasıl belirlenir?

Fanların montaj detayları nasıldır? Tasarımda izlenecek yol nedir? Jet fan sayısı nasıl belirlenir? Jet fan sayısı itme gücüne bağlı azaltılabilir mi? Pratik hesap ile kıyas yapıldığında sonuçlar nasıl çıkar?

Kimler Katılabilir

Tüm Makina Mühendisleri, Tasarım Mühendisleri, Proje firmaları, Uygulama taahhüt firmaları, Yöneticiler, Üniversite Öğrencileri, Konuya ilgi duyan, mesleği geliştirmeyi isteyen herkes katılabilir.

Uygulamalı MSSQL Öğreniyorum

Uygulamalı MSSQL Öğreniyorum

Ömür Boyu Erişim Ücretli
Uygulamalı MSSQL Öğreniyorum

Eğitim Amacı

Veri Tabanı Ortamını Tüm Eğitimimiz Boyunca Teorik, Uygulamalı, Ödevler Ve Tekrar İşlemleriyle Kapsamlı Boyutta Öğrenin!

Eğitim İçeriği

• SQL Kurulum işlemleri

• Veri Tabanı Ortamı

• Tablo Oluşturma İşlemleri

• Veri Tiplerini

• Model Ve Diyagramlar

• DQL, DML Ve DDL Komutları

• Northwind Veri Tabanına Kapsamlı İşlemeler

• Sayısal Ve Sözel Anlamda Filtreleme

• Mantıksal SQL Operatörleri

• Tablo Birleştirme Fonksiyonları

• Tüm Sayısal, Sözel ve Aritmetik Fonksiyonlar

• Çokça Veri Gruplandırmaları Ve Koşul İşlemleri

• Kapsamlı Prosedür İşlemleri

• Ve Tüm Kurs Boyunca Uygulamalar, Ödevler Ve Tekrar İşlemleri

Kimler Katılabilir

Genel katılıma açıktır.

FM 200 Yangın Tesisatı ( Avan) Projelendirilmesi Nasıl Yapılır?
FM 200 Yangın Tesisatı ( Avan) Projelendirilmesi Nasıl Yapılır?

Eğitim Amacı

Eğitimin sonunda eğitime katılan kursiyer FM200 Yangın Tesisatı avan projesinin nasıl çizildiğini hesabının nasıl yapıldığını öğrenecek, Tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Eğitimin Yararı ve kazançlarınız nedir? : Eğitimin sonunda FM200 Yangın Tesisatı avan projelendirilmesini yapabilecektir. FM200 tesisatında kullanılan malzemelerin neler olduğunu öğrenecek ve tasarımını bu bilgiler ışığında yapacaktır.

Eğitim İçeriği

1.Ders içeriği :

FM 200 gazının tüpten çıkma süresi ne kadardır?

Tasarımda Hangi standartlar kullanılabilir?

İnert gazlar ile arasındaki fark nedir?

FM200 hangi projelerde tercih edilmelidir?

Sulu sistem ile arasındaki fark nedir?

Gazın türüne göre silindir adedi yada tasarım değişir mi?

Konsantrasyon değeri neyi ifade eder?

Asma tavan, mahal hacmi, yükseltilmiş döşeme hacimleri tasarım hesaplamalarında nasıl değerlendirilmesi gerekir?

Silindir standartı nedir? Silindir üzerinde bakmamız gereken uygunluk bilgileri nelerdir?

FM 200 tesisatında Mahal için olmazsa olmaz kriter nedir? FM 200 şartname için teknik adını ve özelliklerini nasıl yazmalıyız?

Avan projede yazmamız ve çizmemiz gereken ekipmanlar nelerdir?

Temiz Gazlar nelerdir? Asal Gazlar Nelerdir?

NFPA 2001 standartı arasında ne gibi farklar vardır?

Yangın sınıfları nelerdir? Konsantrasyon değeri ile bağlantısı nedir? Tasarım konsantrasyon değeri neden önemlidir?

FM200 Tasarımlarında deniz seviyesinden yükseklik önemli midir? Kapasite nasıl hesaplanır?

Gaz tablolarına baktığımızda birimler değişebilir mi?

Duman dedektörleri yerleşimleri nasıl olmalıdır?

Projeyi çizerken sisteme neleri dahil ediyoruz?

İnert Sistem nedir? İnert gazlar nelerdir?

2.Ders İçeriği:

Hangi tip boru tercih edilmelidir? Boru malzemesi ne olmalıdır?

Gaz Çıkış basıncı ne olmalıdır?

Fittingslerin teknik özelliği ne olmalıdır?

Nozul yüksekliği ne olmalıdır? Örnek bir proje üzerinden anlatım

Kimler Katılabilir

Tüm Makina Mühendisleri, Tasarım Mühendisleri, Proje firmaları, Uygulama taahhüt firmaları, Yöneticiler, Üniversite Öğrencileri, Konuya ilgi duyan, mesleği geliştirmeyi isteyen herkes katılabilir.

Yangın Dolabı Ve Hidrant Projelendirilmesi Nasıl Yapılır?
Yangın Dolabı Ve Hidrant Projelendirilmesi Nasıl Yapılır?

Eğitim Amacı

Eğitimin sonunda eğitime katılan kursiyer Mekanik Tesisat projesinde yangın dolabı ve hidrant sisteminin hesaplarını yapabilecek tasarım açısından bilgi sahibi olacaktır.

Eğitimin sonunda Yangın Dolabı ve hidrant sistemi hesabını yapabilecektir.

Eğitim İçeriği

Yangın Hidrantı Nedir?

Yangın dolabı standartları nelerdir?

Küçük ve büyük yapılarda değişen standartlara göre tasarım nasıl yapılır?

Yangın sınıflarına göre olması gereken mesafeler ne kadardır?

Yangın Pompa Debisi nasıl bulunur? Jokey Pompa nedir? Görevi Nedir?

Yangın pompası basma yükseklikleri nasıl hesaplanır?

NFPA standartına göre yangın dolabı ve hidrantlar için boru çapı nasıl tayin edilir?

Opersayonel alan nedir? Yangın dolabı ve hidrant için olması gereken operasyonel alan nasıl belirlenir?

Yangın Dolabına gelen maksimum basınç ne olmalıdır? Maksimum sistem basıncı ne olmalıdır?

Tasarımlarımızda sistem basıncını geçen durumlarda yapmamız gereken tasarım değişiklikleri nelerdir?

20 mt hortumlu yangın dolabı ile 30 mt hortumlu yangın dolabı arasındaki fark nedir?

Tank Hacmi nasıl bulunur?

Pompa Basma yüksekliği basınç kaybı nasıl bulunur?

Akma Basıncı , Statik Basınç, Sürtünme Basıncı değerleri neyi ifade eder?

Hidrolik hesap nasıl yapılır?

Boru sürtünme kaybı nasıl hesaplanır?

Örnek bir proje üzerinden anlatımı

Kimler Katılabilir

Tüm Makina Mühendisleri, Tasarım Mühendisleri, Proje firmaları, Uygulama taahhüt firmaları, Yöneticiler, Üniversite Öğrencileri, Konuya ilgi duyan, mesleği geliştirmeyi isteyen herkes katılabilir.

Evaporatif Soğutma  Projelendirilmesi Ve Hesabı Nasıl Yapılır?
Evaporatif Soğutma Projelendirilmesi Ve Hesabı Nasıl Yapılır?

Eğitim Amacı

Eğitimin sonunda eğitime katılan kursiyer Mekanik Tesisat projesinde Evaporatif Soğutma ile ilgili bilgi sahibi olacaktır.

Kazanımlar: Eğitimin sonunda Evaporatif Soğutma Sistemi Projelendirilmesi hesabını yapabilecektir

Eğitim İçeriği

Evaporatif Soğutma Nedir?

Evaporatif Soğutma Sisteminin avantajları nelerdir?Hangi projelerde tercih edilmelidir? Enerji maliyeti nasıldır?

Sistemin çalışma prensibi nasıldır?

Kapasite hesabı nasıl yapılır?

Nem miktarı neden önemlidir?

Sistem tasarımında egzost sistemine gerek var mıdır?

Normal Klimalardan farkları nelerdir? En çok hangi iklim bölgelerinde tercih edilir?

Kanal tasarımına ihtiyaç var mıdır?

Psikometri üzerinde irdeleyerek çözüme nasıl ulaşılır?

Cihaz Üfleme sıcaklığı nedir? Üfleme sıcaklığının sisteme olan etkisi nedir?

Cihaz içerisinde nasıl bir sistem kurgusu vardır?

Lejyonella Hastalığı için alınabilecek önlemler nelerdir?

Cihaz kapasitesi nasıl belirlenir? Adet miktarı nasıl belirlenir?

%100 taze hava ile çalışmasının performansa etkisi ne kadardır?

Çalışma süresi boyunca ne kadar su tüketir? Su ihtiyacı nereden karşılanır?

Sistem bağlantısı nasıl yapılmalıdır?

Sistem Tahliye Fanı seçimi nasıl yapılır?

Örnek bir hesap üzerinden anlatım

Kimler Katılabilir

Tüm Makina Mühendisleri, Tasarım Mühendisleri, Proje firmaları, Uygulama taahhüt firmaları, Yöneticiler, Üniversite Öğrencileri, Konuya ilgi duyan, mesleği geliştirmeyi isteyen herkes katılabilir.

PLM ile Data Odaklı Proje ve Değişiklik Yönetimi
PLM ile Data Odaklı Proje ve Değişiklik Yönetimi

Eğitim Amacı

PLM ile Data Odaklı Proje ve Değişiklik Yönetimi konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Eğitim İçeriği

PLM ile Data Odaklı Proje ve Değişiklik Yönetimi

Kimler Katılabilir

Genel katılıma açıktır.

Bakım Mühendisliği ve Yönetimi

Bakım Mühendisliği ve Yönetimi

Ömür Boyu Erişim Ücretsiz
Bakım Mühendisliği ve Yönetimi

Eğitim Amacı

Bakım Mühendisliği ve Yönetimi konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Eğitim İçeriği

Bakım Mühendisliği ve Yönetimi

Kimler Katılabilir

Genel katılıma açıktır.

ASHRAE CLTD/SCL/CLF Yöntemine Göre Soğutma Yükü Hesabı Nasıl Yapılır?Klima Tesisatı Projesi Nasıl Çizilir?
ASHRAE CLTD/SCL/CLF Yöntemine Göre Soğutma Yükü Hesabı Nasıl Yapılır?Klima Tesisatı Projesi Nasıl Çizilir?

Eğitim Amacı

Eğitimin sonunda eğitime katılan kursiyer Klima Tesisat Projesini çizebilmesi için gerekli soğutma yükü hesabının nasıl yapıldığını öğrenecek, Tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Eğitimin sonunda CLTD/SCL/CLF yöntemine göre bir mahalin soğutma yükü hesabını yapabilecektir. hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Eğitim İçeriği

1.Ders İçeriği: CLTD yöntemi nedir?

Bu yöntem sonucunda neye ulaşırız?

Soğutma yükü hesabı başka yöntemlerle de hesaplanabilir mi?

Konfor Nedir? Konfor şartları nelerdir?

Proje çizerken ilgili projenin niteliğine bağlı olarak konfor şartı nasıl belirlenir?

Serinletme ve soğutma arasındaki fark nedir? Nemin soğutmaya etkisi nedir?

Sistemler kaç çeşittir .Proje çözümlemesi yaparken hangi sistemi neye göre seçmemiz gerekir? Proje çizerken hangi istemleri kullanırız?

Maliyetler sistemi kurarken ne derece önemlidir? Sistem ekipmanları genel olarak nelerdir?

Soğutma yükü hesap formülleri nelerdir?

2.Ders İçeriği : Soğutma yükü hesabı kaç yönteme göre yapılır?

Soğutma yükünü bulurken hangi sorulara cevap aramalıyız?

Klima tesisatı projesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Projelendirmede otomatik kontrolün önemi nedir?

Cihazların ve tesisatın konumları ile ilgili cevaplamamız gerekenler nelerdir?

CLTD/SCL/CLF hesap yönteminde hangi yükleri bulmamız gerekir? Tasarım günü nedir? Tasarım günü ve saati neden önemlidir?

3.Ders İçeriği : Pencerelerden güneş ışınımı ile olan soğutma yükü nasıl hesaplanır?

Çatı ,dış duvarlar ve pencereler iletim ile olan soğutma yükü nasıl hesaplanır?

İç duvarlardan, İnsanlardan, Aydınlatmalardan, Makinalardan olan soğutma yükleri nasıl hesaplanır?

4.Ders İçeriği :Bir örnek üzerinden anlatımı.

Kimler Katılabilir

Tüm Makina Mühendisleri, Tasarım Mühendisleri, Proje firmaları, Uygulama taahhüt firmaları, Yöneticiler, Üniversite Öğrencileri, Konuya ilgi duyan, mesleği geliştirmeyi isteyen herkes katılabilir.

Sifonik Sistem Tesisatı Projelendirilmesi Nasıl Yapılır?
Sifonik Sistem Tesisatı Projelendirilmesi Nasıl Yapılır?

Eğitim Amacı

Eğitimin sonunda Sifonik sistem projelendirilmesi nasıl yapılır? Sifonik sistemin çalışma prensibi nasıldır? Hangi malzemeler kullanılır? Hesap nasıl yapılır ,Boru çapı nasıl belirlenir? Örnek bir proje üzerinden anlatımı yapılmıştır.

Eğitimin sonunda eğitime katılan katılımcı, Sifonik Sistem tesisat projesini çizebilecek seviyeye gelebilecektir.

Eğitim İçeriği

1.Ders içeriği:

Sifonik sistem nedir? Çalışma prensibi nasıldır?Konvansiyonel sistem ile sifonik sistem arasındaki farklar nelerdir?Tasarımda dikkat edilecek noktalar nelerdir?Sifonik sistem malzemesi nelerdir?Hangi Standartlar kullanılır?Hangi yapılara uygulanır?Ne tip çatılarda dizayn edilir?Kullanım ömrü ne kadardır?Birleştirmeler nasıl yapılır?Seçilen borunun basınç sınıfı ne olmalıdır?Kaç m2 alan için tasarım yapılabilir?İdeal süzgeç ne olmalıdır?Teknik verileri ne kadardır?Projeye nasıl başlanır?Yıllık yağış miktarına göre debi hesabı nasıl yapılır?İdeal süzgeç debisi ne kadardır?Boru sürtünme kayıpları nasıl bulunur?Gerçek boru uzunluğu neyi ifade eder?

2.Ders İçeriği Çap ve hız tayini bulunması, Basınç düşümü nedir nasıl hesaplanır?Vakum etkisi nedir?Sifonik sistem tasarımda kritik nokta neresidir?Negatif Basınç neyi ifade eder?Proje üzerinden bir örnek anlatımı ile proje nasıl çizilir?Tablo değerleri nasıl doldurulur?Kelepçe mesefelerinin önemi ve ara mesefeler ne kadar olmalıdır?

3.Ders içeriği: Bir örnek üzerinden anlatımı

Kimler Katılabilir

Tüm Makina Mühendisleri, Tasarım Mühendisleri, Proje firmaları, Uygulama taahhüt firmaları, Yöneticiler, Üniversite Öğrencileri, Konuya ilgi duyan, mesleği geliştirmeyi isteyen herkes katılabilir.

Keşfet

Mühendis Gözünden Makina Öğrenme Merkezi


MMO’ nun dijital platformları sayesinde yapılan tüm eğitimleri takip edip, kayıt olabiliyorum. Alanında uzman mühendislerden aldığım eğitimlerle teknik bilgilerimi geliştirdim. Derslerin her an erişilebilir olması ve destekleyici materyallerin paylaşılması öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Bu sayede mesleki gelişimim aksamadan devam ediyor, bu da iş hayatıma çok olumlu yansımakta. Meslek odam olduğu için ve aktif bir üye olduğum için çok şanslı hissediyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyor, gelişimin sürekliliğini diliyorum.

Odamızın teknolojiyi takip etmesi ve bununla ilgili çalışmaları pandemi döneminden önce öngörmesi sayesinde, aksaklık olmadan faaliyetler yürütüldü ve bu sayede kendimi daha çok geliştirme fırsatı buldum. Evde, Ofiste, uygun olduğum her anda ve ortamda eğitimlere katılarak hem sosyal hem de mesleki gelişimime katkı sağlayabiliyorum. Katıldığım tüm mesleki eğitimlerde edindiğim sektörel bilgiler ve çözümler sayesinde iş hayatımdaki işlerimi çözme konusunda kolaylık sağladı. Dijital çağa ayak uyduran bir meslek odasının üyesi olmaktan mutluyum.

Okulumun uzaktan eğitime devam ettiği dönemde Makina Öğrenme Merkezinden aldığım dersler sayesinde hem kişisel ilerlememi sekteye uğratmadan devam ettirme fırsatı buldum hem de alanında yetkin, donanımlı öğretmenlerden birçok programın kullanımını ve meslekte nasıl karşıma çıkabileceklerini öğrendim. Bu platform sayesinde okulda yeterince üzerinde durulmadığını düşündüğüm çeşitli alanlarda kendimi geliştirerek meslek hayatında kalifiye bir mühendis olmaya bir adım daha yaklaştım.