Yüzlerce Aktif Eğitim

İlgi Alanınıza Göre Eğitimleri İnceleyin

Uzman Eğitmenler

Alanında Uzman Eğitmenlerden Ders Alın

Ömür Boyu Erişim

İstediğiniz Zaman Eğitimlerinize Erişin

377

Eğitim

290

Eğitmen

2722

Konu

3,443

Saat Alınan Eğitim

Öne Çıkan Eğitimler

Son Eklenen Eğitimler

Temel Mühendislik Programları'nın Açık Kaynak Kodlu Alternatifleri
Temel Mühendislik Programları'nın Açık Kaynak Kodlu Alternatifleri

Eğitim Amacı

Temel Mühendislik Programları'nın Açık Kaynak Kodlu Alternatifleri'nden Bahsedilmiştir.

Eğitim İçeriği

Ofis programlarından çizim programlarına, tasarım programlarından analiz programlarına bir çok açık kaynak kodlu programdan bahsedilmiştir.

Kimler Katılabilir

Genel Katılıma Açık

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim Amacı

Bu eğitimin amacı ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistem Standardı maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği

Enerji Yönetimi Nedir?

ISO 50001:2018 standardı nedir/ne değildir?

Yönetim Sistemi Standartlarının Yapısı Enerji yönetimi standartlarının kısa tarihçesi

ISO 50001 EnYS’nin yararları

ISO 50001: 2018 versiyonunun getirdiği yenilikler

Enerji Yönetimi ile ilgili kritik tanım ve kavramlar

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi gereklilikleri

1.       Kuruluşun bağlamı

2.       Liderlik

3.       Planlama

4.       Destek

5.       Operasyon

6.       Performans değerlendirme

7.       İyileştirme

Enerji yönetim sistemi kurulumunun aşamaları

Kimler Katılabilir

Bir ISO 50001 Enerji yönetim sisteminin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi, izlenmesi veya tetkik edilmesinde yer alan herkes.

Kurum Ve Kuruluşların Karbon Emisyon Yönetimleri
Kurum Ve Kuruluşların Karbon Emisyon Yönetimleri

Eğitim Amacı

Kurum Ve Kuruluşların Karbon Emisyon Yönetimleri'nden Bahsedilmiştir.

Eğitim İçeriği

Karbon Emisyonu

Emisyon Yönetimi

Kimler Katılabilir

Genel Katılıma Açık

Tasarım Süreçlerinde Ergonomi Analizleri

Tasarım Süreçlerinde Ergonomi Analizleri

Ömür Boyu Erişim Ücretsiz
Tasarım Süreçlerinde Ergonomi Analizleri

Eğitim Amacı

Günümüzün rekabetçi pazar şartlarında “insan merkezli” tasarım yaklaşımı giderek artmaktadır. Havacılık, Savunma, Otomotiv, Endüstriyel Ekipmanlar ve Elektronik & Tüksek Teknoloji gibi birçok sektör ürünlerinin kullanımı ve bakımı için ürünlerini müşteri gereksinimlerine göre optimize etmeye çalışıyor. Bu webinarımızda daha tasarım aşamasındayken ergonomi analizleri nasıl yapılıyor birlikte göreceğiz.

Eğitim İçeriği

Ülke standartlarına göre mankenlerin kullanımı

Özel manken oluşturma

Duruşlar Erişim analizi

Görüş analizi

RULA analizi

Kaldırma, Taşıma ve İtme analizleri

Kimler Katılabilir

Genel Katılıma Açık

Endüstriyel ve Medikal Gazlar, Gazların Hayatımızdaki Önemi
Endüstriyel ve Medikal Gazlar, Gazların Hayatımızdaki Önemi

Eğitim Amacı

Endüstriyel ve Medikal Gaz kullanan işletmelerin güvenli biçimde faaliyetlerine devam etmesi, emniyetli ve düzenli çalışma ortamı sağlanması, iş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülmesi açısından çalışanların bilgi düzeyinin artırılmasıdır.

Eğitim İçeriği

Yanma Üçgeni ve Günlük Hayatta Kullandığımız Gazlar

6331 Sayılı Kanun

Hazop ve Risk Değerlendirmesi

Patlama ve Patlamadan Korunma Dökümanı PKD

Gazların Fiziksel Özelliklerine Göre Sınıflandırılması

Gazların Tehlikelerine Göre Sınıflandırılması

Yakıcı Gazlar

Yanıcı Olmayan ve Zehirleyici  olmayan  Gazlar

Yanıcı Gazlar

Zehirli(Toksik) Gazlar

Aşındırıcı (Korozif) Gazlar

Gaz Kullanımında Malzeme Seçimi

Kimler Katılabilir

Endüstriyel ve Medikal Gaz kullanılan işletmelerde çalışan yöneticiler, teknik müdürler, mühendisler ve teknisyenler katılabilirler.

Konuya ilgili duyanların genel katılımına açıktır.

Yüzme Havuzlarının Nem Alma Projelendirmesi Nasıl Yapılır?
Yüzme Havuzlarının Nem Alma Projelendirmesi Nasıl Yapılır?

Eğitim Amacı

Eğitimin sonunda eğitime katılan kursiyer havuz nem alma cihaz kapasitesini bulabilecek, mekanik tesisat tasarımının detayını ve hesabının nasıl yapıldığını öğrenecektir. Tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Eğitim İçeriği

Havuz suyu nem alma hesabında hangi standart kullanılır?

Tasarımlarda hangi şartlar standart hale dönüşmüştür?

Havalandırma emiş ve üfleme hatları dizaynı havuz yüzeyinde nerede ve nasıl olmalıdır?

Yoğuşma oluşması ve nem almak için gerekli kriter nelerdir?

Havalandırma kanal tasarımlarında ASHRAE 62-1 standardı neden önemlidir?

Hava hızı ve menfez hızını ne almamız gerekir?

Sis oluşmaması için nem alma cihazı nasıl olmalıdır?

Standartta kullanılan formüller nelerdir?

Havuz buharlaşma katsayısı tasarımlarda neden önemlidir?

Derin ve sığ havuzlarda değerler değişir mi?

Klima santrali tasarımı karışım havalı yapılabilir mi?

Psikrometrik değerler nasıl bulunur?

Özgül nemin önemi nedir?

Birimi neden önemlidir?

Klasik yönteme göre hava değişim katsayısı üzerinden kapasite ile ASHRAE 62-1 standart arasındaki kapasite farkı nedir?

Psikrometrik diyagram üzerindeki bir nokta ile neler yapabiliriz?

Sisteme koyulacak ünite ile psikometrik diyagram arasındaki ilişki nedir?

Deniz seviyesinden yükseklik psikometrik diyagramda neden önemlidir?

Örnek proje üzerinden tasarım anlatımı.

Kimler Katılabilir

Makina mühendisleri, tasarım mühendisleri, proje ve uygulama mühendisleri, yöneticiler, üniversite öğrencileri. Konuya ilgi duyan, mesleğini geliştirmeyi isteyen herkes katılabilir.

Psikrometri temel seviye bilgisi ve havalandırma tesisatı tasarım bilgisi gereklidir.

PLM İle Tasarımdan Üretime Dijital Süreklilik
PLM İle Tasarımdan Üretime Dijital Süreklilik

Eğitim Amacı

PLM İle Tasarımdan Üretime Dijital Süreklilik'den Bahsedilmiştir.

Eğitim İçeriği

PLM

Tasarım

Üretim

Dijital Süreklilik

Kimler Katılabilir

Genel Katılıma Açık

Sanayide İş Güvenliği için Yapay Zeka Uygulamaları
Sanayide İş Güvenliği için Yapay Zeka Uygulamaları

Eğitim Amacı

Sanayide İş Güvenliği için Yapay Zeka Uygulamaları'ndan Bahsedilmiştir.

Eğitim İçeriği

Sanayide İş Güvenliği 

İş Güvenliği için Yapay Zeka Uygulamaları

Kimler Katılabilir

Genel Katılıma Açık

Havuz Tesisatı Projesi Nasıl Çizilir?

Havuz Tesisatı Projesi Nasıl Çizilir?

Ömür Boyu Erişim Ücretli
Havuz Tesisatı Projesi Nasıl Çizilir?

Eğitim Amacı

Eğitimin sonunda eğitime katılan kursiyer havuz tesisatı mekanik tesisat projesinin nasıl çizildiğini, hesabının nasıl yapıldığını öğrenecektir. Havuz tesisatında kullanılan malzemelerin neler olduğunu öğrenecek ve tasarımını bu bilgiler ışığında yapabilecektir.

Eğitim İçeriği

 • Havuz tesisatında kullanılan standartlar nelerdir?
 • Kaç çeşit havuz vardır?
 • Havuz tipleri nelerdir?
 • Derin havuz ve sığ havuz arasındaki farklar nelerdir?
 • Hesaplar ve tasarımlarda değişiklik yapmak gerekir mi?
 • Havuz sistemi hangi temel ekipmanlardan oluşur?
 • Rezerv depo nedir? Görevi nedir? 
 • Havuz suyu standartta nasıl olmalıdır? Tasarımları nasıl yapılmalıdır?
 • Ham su nedir?
 • Havuz suyu nedir?
 • Havuz suyunu hangi şartlarda filtre etmemiz gerekir?
 • Filtre edilmemiş bir suyu havuz suyu olarak kullanabilir miyiz?
 • Skimmer tasarımı nedir? Hangi durumda skimmer tasarımı yapabiliriz?
 • Klorlu sistem nedir?
 • Ozonlu sistem nedir?
 • Ultrafiltrasyon sistemi nedir?
 • Su hazırlık tesis debileri nasıl bulunur?
 • Nominal yük, kişiye bağlı yüzey alanı, kullanıcı frekansı hesaplarda neyi ifade eder?
 • Havuz türlerine göre havuz derinlikleri ne olmalıdır?
 • Derinliğe bağlı su akış hızı, süzgeç hızı ve boru çaplarını nasıl buluruz?
 • 30 mA kaçak akım rölesinin tasarımdaki önemi nedir?
 • Elektrik voltajları maksimum kaç olmalıdır?
 • Açık havuz tasarımlarında hangi standart kullanılır?
 • Açık ve kapalı havuzların su sıcaklığı nasıl bulunur?Hesaplarındaki farklılıklar nelerdir?
 • Kapalı havuzda ortam ısıtması genelde ne ile yapılır? Mevcut sisteme nasıl entegre edilir?
 • Yarı olimpik havuz, tam olimpik havuzların standartları nelerdir?
 • Akış türüne göre havuzlar kaça ayrılır?
 • Besleme tipine göre havuzlar kaça ayrılır?
 • Mekanik tesisat proje raporu düzenlerken nelere dikkat etmeliyiz?
 • Tasarımlarda makine dairesinin büyüklüğü neden önemlidir?
 • Mimar ile mutlaka istişare edilecek durumlar nelerdir?
 • Hesaplar nasıl yapılır?
 • Sirkülasyon debisi nasıl bulunur?
 • Örnek bir havuz üzerinden proje çizimi ve hesapların proje üzerine işlenmesi.

Kimler Katılabilir

Makina mühendisleri, tasarım mühendisleri, proje ve uygulama mühendisleri, yöneticiler, üniversite öğrencileri. Konuya ilgi duyan, mesleğini geliştirmeyi isteyen herkes katılabilir. Akışkanlar mekaniği temel bilgi seviyesi gereklidir.

Keşfet

Mühendis Gözünden Makina Öğrenme Merkezi


MMO’ nun dijital platformları sayesinde yapılan tüm eğitimleri takip edip, kayıt olabiliyorum. Alanında uzman mühendislerden aldığım eğitimlerle teknik bilgilerimi geliştirdim. Derslerin her an erişilebilir olması ve destekleyici materyallerin paylaşılması öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Bu sayede mesleki gelişimim aksamadan devam ediyor, bu da iş hayatıma çok olumlu yansımakta. Meslek odam olduğu için ve aktif bir üye olduğum için çok şanslı hissediyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyor, gelişimin sürekliliğini diliyorum.

Odamızın teknolojiyi takip etmesi ve bununla ilgili çalışmaları pandemi döneminden önce öngörmesi sayesinde, aksaklık olmadan faaliyetler yürütüldü ve bu sayede kendimi daha çok geliştirme fırsatı buldum. Evde, Ofiste, uygun olduğum her anda ve ortamda eğitimlere katılarak hem sosyal hem de mesleki gelişimime katkı sağlayabiliyorum. Katıldığım tüm mesleki eğitimlerde edindiğim sektörel bilgiler ve çözümler sayesinde iş hayatımdaki işlerimi çözme konusunda kolaylık sağladı. Dijital çağa ayak uyduran bir meslek odasının üyesi olmaktan mutluyum.

Okulumun uzaktan eğitime devam ettiği dönemde Makina Öğrenme Merkezinden aldığım dersler sayesinde hem kişisel ilerlememi sekteye uğratmadan devam ettirme fırsatı buldum hem de alanında yetkin, donanımlı öğretmenlerden birçok programın kullanımını ve meslekte nasıl karşıma çıkabileceklerini öğrendim. Bu platform sayesinde okulda yeterince üzerinde durulmadığını düşündüğüm çeşitli alanlarda kendimi geliştirerek meslek hayatında kalifiye bir mühendis olmaya bir adım daha yaklaştım.